01 2019

Personalia
januari 2019

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 20 november 2018
benoeming van mr. P.M. Frielink, thans raadsheer in het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. R.P.P. Hoekstra, thans senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam, tot senior rechter A in de rechtbank Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. J. Piena, thans senior rechter in de rechtbank Amsterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam tot raadsheer in laatstgenoemd college met als datum van indiensttreding 20 november 2018;

benoeming van mr. A.P. Schoonbrood-Wessels, thans senior rechter in de rechtbank Amsterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam tot raadsheer in laatstgenoemd college met als datum van indiensttreding 1 januari 2019.

KB van 23 november 2018
benoeming van mr. H.F.R. Baron Van Heemstra, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2019.

KB van 26 november 2018
benoeming van mr. P.P.D. Bal, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. D. Brugman, thans rechter in de rechtbank Rotterdam, tot raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven met als datum van indiensttreding 1 maart 2019;

benoeming van mrs. H.O. Kerkmeester, M.M. Smorenburg en S.C. Stuhldreher, allen thans raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. C. van de Lustgraaf, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 december 2018;

benoeming van mr. J. Sap, thans vice-president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tevens senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 januari 2020.

KB van 3 december 2018
benoeming van mr. T. ter Brugge, thans raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot senior rechter in de rechtbank Gelderland met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. C.A.M. de Bruijn, thans rechter in de rechtbank Oost-Brabant, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. A.C. Olland, thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 februari 2019;

benoeming van mr. H.J. Schuth, thans rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Nederland, tevens plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het Parket-Generaal, tot rechter in genoemd gerecht met als datum van indiensttreding 1 februari 2019;

benoeming van mr. H.K.N. Vos, thans rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 januari 2019.

KB van 12 december 2018
benoeming van mr. P.M. Glerum, thans rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 december 2018;

benoeming van mr. R. Veldhuisen, thans senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam, tot senior rechter A in de rechtbank Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. A.H.J.F. van de Wetering, thans rechter in de rechtbank Oost-Brabant, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 december 2018.

KB van 17 december 2018
benoeming van mr. A. Bernsen, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 23 januari 2019;

benoeming van mr. L. Groefsema, thans senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot senior rechter in de rechtbank Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 februari 2019;

benoeming van mr. R.M. Maanicus, thans senior rechter in de rechtbank Amsterdam, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. J. Nederlof, thans senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, tot raadsheer in genoemd gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 januari 2019.

Openbaar Ministerie

KB van 19 juni 2018
benoeming van mr. M.I.M. Dierick, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. D. Grip, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. H. Mol, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. R. Terpstra, thans advocaat-generaal, tot senior officier van justitie bij het functioneel parket met als datum van indiensttreding 1 juli 2018.

KB van 25 juni 2018
benoeming van mr. F.C. van Dijkt, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 juli 2018.

KB van 4 september 2018
benoeming van mr. F.W. de Nerée tot Babberich, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het functioneel parket met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. E.A.C. Sachs, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het functioneel parket met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018.

KB 9 november 2018
benoeming van mr. F.A.C. Kooper-Gerritsen, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland met als datum van indiensttreding 1 december 2018;

benoeming van mr. C.J.A. van der Maas, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 december 2018;

benoeming van mr. D.M. Noordzij, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 december 2018;

benoeming van mr. M. van Solingen, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het landelijk parket met als datum van indiensttreding 1 december 2018.

KB 3 december 2018
benoeming van mr. W.D. van den Berg, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. K. Broere, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het functioneel parket met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. F.A. Demmers, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het functioneel parket met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. R.S. Dhoen, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. S.M. Donner-van der Veen, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. L. Guest, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. G.J. Jansen, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. F.A. van Kins, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. S.W.M. van der Linde, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. C. Sam-Sin, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mr. J. Veenendaal, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 januari 2019.

KB 14 december 2018
benoeming van mr. D.P. van Boetzelaer, thans plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, tot senior officier van justitie A bij het landelijk parket met als datum van indiensttreding 1 januari 2019.

KB 19 december 2018
benoeming van mr. D.E. Kruimel, thans senior officier van justitie, tot advocaat-generaal bij het ressortsparket met als datum van indiensttreding 1 februari 2019;

benoeming van mr. J.S. Holthuis, thans rechter in de rechtbank Limburg, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg met als datum van indiensttreding 1 januari 2019.

benoeming van mr. W.A.C. Mulder, thans senior officier van justitie, tot advocaat-generaal bij het ressortsparket met als datum van indiensttreding 14 januari 2019.

Rechtspraak

KB van 23 november 2018
met ingang van 1 februari 2019 is aan mr. M.N. Noorman, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland;

met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. G.V.M. Veldhoen, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.

KB van 12 december 2018
met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. F.J. Agema, in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Noord-Nederland;

met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. A. Boer, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Rotterdam;

met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. C.N. Dijkstra, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter A in de rechtbank Gelderland;

met ingang van 1 februari 2019 is aan mr. H. van Loo, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

met ingang van 1 maart 2019 is aan mr. P.H.M. Smeets, in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank Noord-Nederland.

KB van 17 december 2018
met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. J. den Boer, op zijn verzoek eervol, ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam;

met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. A.J.E. Cartigny, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Rotterdam;

met ingang van 1 februari 2019 is aan mr. W.H. van Empel, in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Gelderland;

met ingang van 1 februari 2019 is aan mr. K.J. Kraan, in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in de Centrale Raad van Beroep;

met ingang van 1 maart 2019 is aan mr. D.M.I. de Waele, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Gelderland.

Openbaar Ministerie

KB 25 juni 2018
met ingang van 8 juni 2018 is aan mr. CG.C. Bos, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant.

Top