02 2019

Personalia
mei 2019

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 14 maart 2019
benoeming van mrs. J.A.P. Bakker, M.P. Bos, K.A.M. van Hoof, S.J. Peerdeman en A. Tegelaar, allen thans rechter in de rechtbank Gelderland, tot senior rechter in die rechtbank met als datum van indiensttreding 1 mei 2019;

benoeming van mr. A. de Boer, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, tot rechter in die rechtbank met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. S.E.C. Debets, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot rechter in die rechtbank met als datum van indiensttreding 5 maart 2019.

KB van 19 maart 2019
benoeming van mrs. M.P.C.J. van Bavel en K. Mans, beiden thans senior rechter in de rechtbank Gelderland, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 september respectievelijk 1 oktober 2019;

benoeming van mr M.H. Erich, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. V.C. Kool, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 mei 2019.

KB van 19 maart 2019
benoeming van mr. R.M.A. Boon, thans raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019.

KB van 28 maart 2019
benoeming van mr. P.E.M. Messer-Dinnissen, thans senior rechter in de rechtbank Oost-Brabant, tot senior rechter A in dat gerecht, alsmede tot voorzitter van het bestuur van dat gerecht tot 1 januari 2022 met als datum van indiensttreding 1 april 2019.

KB van 3 april 2019
benoeming van mr. W.J.A.M. van Brussel, thans senior rechter in de rechtbank Noord-Holland, tot raadsheer in de Centrale Raad van Beroep met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mrs. C.M. Derijks en M. van Paridon, beiden thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer Centrale Raad van Beroep met als datum van indiensttreding 1 juni respectievelijk 1 september 2019.

KB van 5 april 2019
benoeming van mr. M.J.M. van Beckhoven, thans rechter in opleiding bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. R.J.H. de Brouwer, thans senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank aldaar, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. K.J. van den Herik, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. M.M. Korsten – Krijnen, thans senior rechter in de rechtbank Amsterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 mei 2019;

benoeming van mr. H. Slaar, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. E.H.J.M. Thielen – Swaanen, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. M.F.J.M. de Werd, thans senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep, tot senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 april 2019.

KB van 11 april 2019
benoeming van mrs. R.P. Boon en G. Drenth, beiden thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Nord-Holland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. A.E.H. Bovy, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mrs. M.L.S. Kalff en F.P. Lauwaars, beiden thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. S.C.H. Molin, thans raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, tot raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. J.C. Tijink, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2019.

Openbaar Ministerie

KB van 18 maart 2019
benoeming van mr. C.M.E. Alberts, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. V.E. Altona – Broeders, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 12 april 2019;

benoeming van mr. V.A.M.G. van de Bilt, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 15 april 2019;

benoeming van mr. P.J. Borst, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het functioneel parket met als datum van indiensttreding 12 april 2019;

benoeming van mr. R. Boswijk, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het functioneel parket Rotterdam met als datum van indiensttreding 12 april 2019;

benoeming van mr. M.J.A. Colijn, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. M.O. van Driel, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het functioneel parket Amsterdam met als datum van indiensttreding 12 april 2019;

benoeming van mr. N. Huisman, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 16 april 2019;

benoeming van mr. I.M.H. Masselink, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. A.K. Tiggelaar, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het parket generaal met als datum van indiensttreding 1 april 2019;

benoeming van mr. F.E. van der Zee, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 16 april 2019.

KB van 29 maart 2019
benoeming van mr. R. van Geloven, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 mei 2019;

benoeming van mr. A.F. Hof, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland met als datum van indiensttreding 15 april 2019;

benoeming van mr. E.J.A. Melssen – Westphal, tot officier van justitie bij het functioneel parket met als datum van indiensttreding 1 april 2019.

Rechtspraak

KB van 14 maart 2019
met ingang van 1 oktober 2019 is aan mr. P. Vlaswinkel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Rotterdam.

KB van 18 maart 2019
met ingang van 1 mei 2019 is aan mr. J. Calkoen – Nauta, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Zeelnad-West-Brabant;

met ingang van 1 mei 2019 is aan mr. J.K.B. van Daalen, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Oost-Brabant;

met ingang van 1 mei 2019 is aan mr. B.J.G.M. Ides Peeters, wegens het bereiken van de wettelijk gestelde leeftijdsgrens, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant;

met ingang van 1 juli 2019 is aan mr. M.H.S. Lebens – Mug, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Overijssel.

KB van 19 maart 2019
met ingang van 1 april 2019 is aan mr. M.J.A.M. Ahsmann, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter A in de rechtbank Den Haag;

met ingang van 1 juni 2019 is aan mr. W.N.L. Donker, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Den Haag;

met ingang van 1 juni 2019 is aan mr. M.J. Stolwerk, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

KB van 25 maart 2019
met ingang van 1 februari 2019 is aan mr. M.W.C. de Jonge, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Den Haag;

met ingang van 1 mei 2019 is aan mr. S.B. Rip, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Noord-Holland.

KB van 3 april 2019
met ingang van 1 mei 2019 is aan mr. H.J.M. Baldinger, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Amsterdam;

met ingang van 1 mei 2019 is aan mr. T. Gerbranda, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Gelderland.

KB van 11 april 2019
met ingang van 1 juli 2019 is aan mr. L.C. Bachrach, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank Amsterdam;

met ingang van 1 juni 2019 is aan mr. N.W. Huijgen, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Gelderland;

met ingang van 1 augustus 2019 is aan mr. G.J.W.M. van der Leeuw, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Oost-Brabant;

met ingang van 30 juni 2019 is aan mr. H.A.M. Roëll – Mulder, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Noord-Holland.

Openbaar Ministerie

KB van 11 april 2019
met ingang van 1 november 2019 is aan mr. C.G.J.M. van Hilten – van Heeswijk, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van advocaat-generaal bij het ressortsparket;

met ingang van 25 juni 2019 is aan mr. J. van Luijn, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland;

met ingang van 1 april 2019 is aan mr. W.F.J.G. Smits, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg;

met ingang van 1 oktober 2019 is aan mr. M.C. van Weel, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van advocaat-generaal bij het ressortsparket.

Top