Colofon

Trema is het digitale magazine van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en verschijnt achtmaal per jaar. Tweemaal per jaar verschijnt er voor NVvR leden in samenwerking met Sdu Uitgevers een speciale papieren editie.

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Postbus 30315 2500 GH Den Haag Tel. 088-3611300 E-mail: info@nvvr.org

Redactie prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar (voorzitter); mr. V. van den Brink; mr. dr. S. Dijkstra; mr. drs. E.J. Govaers; mr. dr. H.J. van Harten; mr. dr. J. Hielkema; mr. drs. V.F.R. Woeltjes; mr. dr. R. Verkijk; mr. C. Huizing-Bruil, mr. L. Plas; mr. dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo; mr. M.J.H.M. Verhoeven; Mr. G.K. Schoep

E-mail: trema@rechtspraak.nl

Redactiesecretarissen mr. E.J.H.G. van Binnebeke, Rechtbank Limburg Postbus 1988 6201 BZ Maastricht Tel. 06-55244555 E-mail: e.van.binnebeke@rechtspraak.nl

mr. R.P. van der Pijl, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch Postbus 70583 5201 CZ ‘s-Hertogenbosch Tel. 088-3621359 E-mail: r.p.van.der.pijl@rechtspraak.nl

Vormgeving: Beeldr

Foto omslag: Getty

NVvR: Sandra Hoitinga

Top