07 2018

Personalia
oktober 2018

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 6 september 2018
benoeming van mr. C. Fetter, thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het gerechtshof Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018; 

benoeming van mr. K.G.F. van der Kraats, thans rechter in de rechtbank Overijssel, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mrs. M.T. Nijhuis en T.J. Sleeswijk Visser - de Boer, beiden thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 januari 2019;

benoeming van mrs. M.R.T. Pauwels en W.A.P. van Roij, beiden thans rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 augustus 2018;

benoeming van mr. C.J. van de Wilt, thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot senior rechter in de rechtbank Den Haag met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018.

KB van 10 september 2018
benoeming van mr. F.J. Verbeek, thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het gerechtshof Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018; 

benoeming van mr. W.C.E. Winfield, thans senior rechter in de rechtbank Oost-Brabant, tot raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018.

KB van 14 september 2018
benoeming van mr. M.A.F. Holtvluwer - Veenstra, thans senior rechter in de rechtbank Noord-Nederland, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. D. Riani El Acchab, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 11 september 2018. 

KB van 25 september 2018
benoeming van mrs. T.A. Gladpootjes, J.P de Haan, R.R.M. de Moor, E.A.A.M. Pfeil, P.P.M. van Reijsen, J.W. van Rijom, A.M.G. Smit, P.C. van der Vegt en F.P.E. Wiemans, allen thans raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018. 

KB van 1 oktober 2018
benoeming van mr. T. Bertens, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018. 

KB van 3 oktober 2018
benoeming van mr. J. Montijn, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018.

Openbaar Ministerie

KB van 29 augustus 2018
benoeming van mr. N.R. Bakkenes, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018; 

benoeming van mr. C.M. Casteleijns, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. R.T.J. van Dartel, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. R. Funke genaamd Küpper, thans officier in opleiding, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. B.M. van Heemst, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. M. Hoekstra, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 september 2018;

benoeming van mr. C.M.J. Krol, thans senior officier van justitie, tot advocaat-generaal bij het ressortsparket met als datum van indiensttreding 15 september 2018;

benoeming van mr. N.S. Levinsohn, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. J.M. Mul, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het functioneel parket met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. H. Vriezen-Buijst, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 september 2018.

Rechtspraak

KB van 6 september 2018
met ingang van 1 oktober 2018 is aan mr. G.J. Driessen - Poortvliet, in verband met het bereiken van de wettelijk gestelde leeftijdsgrens, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam; 

met ingang van 1 september 2018 is aan mr. C.G. Kleene - Eijk, in verband met het bereiken van de wettelijk gestelde leeftijdsgrens, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam;

met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. C. van Linschoten, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank Gelderland;

met ingang van 1 december 2018 is aan mr. J.W. Wabeke, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag.

KB van 146 september 2018
met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. J. Swinkels, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. 

KB van 25 september 2018
met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. J.W. Rijkers, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

met ingang van 1 maart 2019 is aan mr. P.L.R. Wefers Bettink, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

KB van 3 oktober 2018
met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. G.J. van Leijenhorst, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het gerechtshof Den Haag;

met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. R.M. van Male, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep.

Top