06 2018

Personalia
september 2018

Personalia

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 19 juni 2018
benoeming van mrs. S.B. van Baalen, M van den Bosch, O.J. Bosker, J. van Bruggen, D.J. Klijn, en S.M. Schothorst, allen thans rechter in de rechtbank Noord-Nederland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juni 2018;

benoeming van mrs. T.H. Bosma, A.E.B. ter Heide, M.P. den Hollander, E.B.E.M Rikaart-Gerard, F.J. de Vries en H.L. Wattel, allen raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juli 2018; 

benoeming van mr. M.M. Dondorp-Loopstra, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. A.T. de Kwaatsteniet, thans senior rechter A in de rechtbank Noord-Nederland, tevens raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep, tot raadsheer in dat laatstgenoemde gerecht met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. M.M. de Werd, thans senior rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot raadsheer in het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 juli 2018.

KB van 21 juni 2018
benoeming van mr. A.L. Hoekstra, thans officier van justitie, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mrs. A. Blanke, P.A.M. Wijffels en J.W.B. Snijders Blok, allen thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juli 2018 respectievelijk 1 oktober 2018. 

KB van 25 juni 2018
benoeming van mr. K.J. Haarhuis, thans raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot senior rechter in de rechtbank Overijssel met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. M.F.J.M. de Werd, thans senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam, tot senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep met als datum van indiensttreding 1 september 2018.

KB van 28 juni 2018
benoeming van mr. M.E. Bartels, thans rechter in de rechtbank Oost-Brabant, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 11 juni 2018; 

benoeming van mr. M.C. Bruning, thans raadsheer in de Centrale Raad van Beroep, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 15 juli 2018;

benoeming van mr. L. Willems-Keekstra, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 september 2018.

KB van 9 juli 2018 
benoeming van mr. S.H. Peper, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Overijssel, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. G.J. Schiffers-Hanssen, thans rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018;

benoeming van mr. M. Willemse, thans rechter in de rechtbank Overijssel, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 september 2018.

KB van 12 juli 2018
benoeming van mr. B.P. de Boer, thans raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 juli 2018; 

benoeming van mr. F.L. Bolkestein, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juli 2018.

KB van 5 september 2018
benoeming van mr. A.C.J. Klaver, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018.

benoeming van mr. J.G. Nicholson, thans rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1oktober 2018.

Openbaar Ministerie

KB van 9 juli 2018
benoeming van mrs. F. Bahadin, B.B.A. Frakking, T. van Haaren-Paulus, en T.M. Rethmeier, allen thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie met als datum van indiensttreding 1 september 2018; 

benoeming van mrs. B.C.C. van den Bosch en N. Schapendonk, beiden thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie met als datum van indiensttreding 1 augustus 2018;

benoeming van mr. J.P.P. Silvrants, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg met als datum van indiensttreding 1 november 2018.

KB van 28 augustus 2018
benoeming van mr. C.F.J. Wiegants, thans hoofdadvocaat-generaal bij het ressortsparket, tot hoofdofficier van justitie bij het CVOM met als datum van indiensttreding 1 september 2018; 

benoeming van mr. M.B.G. Bode, thans advocaat-generaal bij het ressortsparket, tot hoofdadvocaat-generaal van justitie bij het ressortsparket met als datum van indiensttreding 1 september 2018.

Rechtspraak

KB van 19 juni 2018
met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. K.L. van Zetten, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Rotterdam.

KB van 21 juni 2018
met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. G.H.I.J. Hage, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Den Haag. 

KB van 25 juni 2018
met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. P. van Dijken, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank Rotterdam.

KB van 25 juni 2018
met ingang van 1 september 2018 is aan mr. E.J. Oostdijk, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter A in de rechtbank Noord-Nederland.

KB van 9 juli 2018
met ingang van 1 augustus 2018 is aan mr. W.J. Noordhuizen, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het gerechtshof Amsterdam. 

KB van 12 juli 2018
met ingang van 1 oktober 2018 is aan mr. G. van Eerden, op zijn verzoek wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank Overijssel;

met ingang van 5 september 2018 is aan mr. H. Eijsenga, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch;

met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. H.N. Pabbruwe-Cohen Tervaert, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank Den Haag;

met ingang van 1 september 2018 is aan mr. A.M.C. de Wit, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Amsterdam.

KB van 5 september 2018
met ingang van 1 oktober 2018 is aan mr. J.A.A.M. van Veen, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Top