05 2018

Personalia
juni 2018

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 13 april 2018
benoeming van mr. W.F. Boele, thans senior rechter in de rechtbank Overijssel, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 juni 2018;

benoeming van mr. I.S. Burggraaff, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. P.J.C. Cremers, thans rechter in de rechtbank Gelderland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 mei 2018;

benoeming van mrs. W.H.S. Duinkerke, A.M. van der Leeden en D. Visser, allen thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. P. Glazener, thans raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag, tot raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 mei 2018;

benoeming van mr. R.C.H.M. Lips, thans senior rechter in de rechtbank Den Haag tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 mei 2018;

benoeming van mr. A. Skerka, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Overijssel, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. J. Smeets, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018; 

benoeming van mr. M.E.J. Sprakel, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 24 april 2018;

benoeming van mr. A. Zuijl, thans officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018.

KB van 17 april 2018
van mr. H.J.H. van Meegen, thans senior rechter in de rechtbank Overijssel, tot voorzitter van het bestuur van die rechtbank met ingang van 1 mei 2018 voor de periode die eindigt op 1 juni 2021, tevens tot senior rechter A met als datum van indiensttreding 1 mei 2018. 

KB van 18 april 2018
benoeming van mr. D.M. Drok, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. P.J. Elferink-van Vliet, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 5 juni 2018; 

benoeming van mr. J.J.J. Engel, thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot senior rechter in de rechtbank Gelderland met als datum van indiensttreding 1 juli 2018; 

benoeming van mr. H. Manuel, thans senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden als datum van indiensttreding 1 juni 2018.

KB van 25 april 2018
benoeming van mr. F. Dekkers, thans rechter in de rechtbank Amsterdam, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juni 2018;

benoeming van mr. A.L. Frenkel, thans rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 juli 2018; 

benoeming van mr. F. Hoogendijk, thans raadsheer in de Centrale Raad van Beroep, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 mei 2018; 

benoeming van mr. R.W.L. Koopmans, thans senior raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven, tot lid van het bestuur van dat gerecht met ingang van 17 mei 2018 voor de periode van zes jaar;

benoeming van mr. J.W. Moors, thans senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot lid van het bestuur van de rechtbank Noord-Holland met ingang van 1 augustus 2018 voor de periode van zes jaar;

benoeming van mr. A.A. Muilwijk-Schaaij, thans rechter in de rechtbank Rotterdam, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 juli 2018.

KB van 22 mei 2018
benoeming van mr. M. Schoneveld, thans senior rechter in de rechtbank Rotterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep, tot raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juni 2018.

KB van 4 juni 2018
van mr. R.P den Otter, thans senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 juni 2018.

KB van 6 juni 2018
benoeming van mr. A.G.M.H. Bennenbroek, thans rechter in de rechtbank Oost-Brabant, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juni 2018;

benoeming van mrs. R.A.V. Boxem, C. Caminada, J.D. den Hartog, J. Hielkema, R.H. Koning, M.E. van Wees en R.W. van Zuijlen, allen thans raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. A.J.P. van Essen, thans senior rechter in de rechtbank Rotterdam, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 oktober 2018; 

benoeming van mr. F.W. van Lottum, thans senior rechter in de rechtbank Rotterdam tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 september 2018;

benoeming van mr. L.A. Pit, thans senior rechter in de rechtbank Rotterdam, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 september 2018;

benoeming van mr. M.T. Hoogland, thans senior rechter in de rechtbank Noord-Holland, tot senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

benoeming van mr. M.A.J. van de Kar, thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 augustus 2018;

benoeming van mr. D.E. Schaap-van de Scheur, thans gerechtsauditeur bij, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Overijssel, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 24 juli 2018.

Openbaar Ministerie

KB van 28 maart 2018 
benoeming van mr. S. Luthuli, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg met als datum van indiensttreding 17 mei 2018; 

benoeming van mr. M.E.B. Rasing, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 mei 2018; 

benoeming van mr. E. Stevens, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg met als datum van indiensttreding 1 juni 2018;

benoeming van mr. F.M. de Vries, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 15 juni 2018.

KB van 24 april 2018 
benoeming van mr. H.G.M. Rutgers, thans plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, tot hoofdofficier van justitie met als datum van indiensttreding 7 mei 2018.

KB van 3 mei 2018
van mr. M.S. van den Besselaar, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 mei 2018;

benoeming van mr. I.J.E.H.C. Degeling, thans senior officier van justitie, tot advocaat-generaal bij het resortsparket met als datum van indiensttreding 1 juni 2018;

benoeming van mr. D.F. Jironet Loewe, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 20 mei 2018;

KB van 22 mei 2018 
benoeming van mr. D. Homans-de Boer, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland met als datum van indiensttreding 1 juni 2018;

benoeming van mr. J.M. Kees, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 juni 2018.

Rechtspraak

KB van 13 april 2018
met ingang van 1 mei 2018 is aan mr. A.D. Reiling, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Amsterdam;

met ingang van 1 augustus 2018 is aan mr. M.J.M Klarenbeek, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant;

met ingang van 1 januari 2019 is aan mr. J.P.M. Kooijmans, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

KB van 18 april 2018
met ingang van 1 september 2018 is aan mr. L.J. Sarlemijn, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Rotterdam;

met ingang van 1 april 2018 is aan mr. J.G. Vegter, op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter in de rechtbank Amsterdam.

KB van 22 mei- 2018
met ingang van 1 september 2018 is aan mr. W.E. Doolaard, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

met ingang van 18 juli 2018 is aan mr. R. de Groot, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof arnhem-Leeuwarden;

met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. T. van Rij, wegens het bereiken van de wettelijk gestelde leeftijdsgrens eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Den Haag.

KB van 4 juni 2018
met ingang van 19 juli 2018 is aan mr. G.P.M. van den Dungen, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Openbaar Ministerie

KB van 28 maart 2018
met ingang van 1 juni 2018 is aan mr. J.R. Bac, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdofficier van justitie bij het parket-generaal.

KB van 6 juni 2018
met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. A. Hazelhoff, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdofficier van justitie bij de CVOM.

Top