04 2018

Personalia
mei 2018

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 9 maart 2018
benoeming van mr. M.W. Koek, thans voorzitter van het bestuur van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag, met benoeming voor de duur voor zes jaar tot voorzitter van het bestuur van dat gerechtshof, met als datum van indiensttreding 1 april 2018, onder gelijktijdig eervol ontslag op haar verzoek, uit haar ambt van senior rechter A;

KB van 12 maart 2018
benoeming van mr. H.J.M. Smid-Verhage, thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot senior rechter in de rechtbank Den Haag met als datum van indiensttreding 14 mei 2018;

KB van 19 maart 2018
benoeming van mr. H. Phaff, thans senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 mei 2018;

KB van 26 maart 2018
benoeming van mr. drs. E. van den Brink, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mrs. L. Dolfing, J. Huber en J.M. Jongkind, allen thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van dr. mr. ing. K.J.H. Hoofs en mr. dr. R. Verkijk, beiden thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Limburg, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. H.F. Koenis, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 3 april 2018;

benoeming van mr. B.W. Mulder, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. R.H.G. Odink, thans rechter in de rechtbank Amsterdam, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

benoeming van mr. M.T.C. de Vries, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 14 april 2018;

KB van 28 maart 2018
benoeming van mr. H. Brouwer, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

Openbaar Ministerie

KB van 12 maart 2018
benoeming van mr. M. Blom, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. K. van der Schaft, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. H.F. Tillart, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland met als datum van indiensttreding 1 april 2018.

Rechtspraak

KB van 19 maart 2018
met ingang van 1 juni 2018 is aan mr. H.R.K. Valk, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Overijssel;

KB van 26 maart 2018
met ingang van 1 september 2018 is aan mr. W.K.F. Hangelbroek, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter A in de rechtbank Overijssel;

KB van 28 maart 2018
met ingang van 1 april 2018 is aan mr. R.C. Langeler, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van raadsheer in het gerechtshof De Haag;

Openbaar Ministerie

KB van 12 maart 2018
met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. J.J.J. Wubben, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat-generaal.

Top