03 2018

Personalia
maart 2018

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 14 februari 2018 
benoeming van mr. G.P. van de Beek, thans programmaleider Taskforce OM/ZM en hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mrs. M.P. van Achterberg, A.M.J.G. van Amsterdam, A.V.T. de Bie, C.N. Dalebout, P. Greve, R.P.P. Hoekstra, J.W. Hoekzema, M.J. Leijdekker, C.C. Meijer, A.P.M. van Rijn, R.M. Steinhaus, M.M.M. Tillema, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Roëll, M.F.J.M. de Werd en A.M. van Woensel, allen thans raadsheer in het gerechtshof Amsterdam, tot senior raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 maart 2018;

benoeming van mr. G.C.C. Lewin, thans raadsheer in het gerechtshof Amsterdam, tevens lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tot senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 maart 2018; 

KB van 22 februari 2018
benoeming van mr. L. Amperse, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 13 maart 2018;

benoeming van mr. S.M.M. Bordenga, thans senior rechter in de rechtbank Overijssel, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in dat hof met als datum van indiensttreding 1 maart 2018;

benoeming van mrs. A.E. van der Eijk en S.A.J. de Jong-Nibourg, beiden thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. L.G. Schnitzler, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. K.G. van de Streek, thans rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. W.M. Weerkamp, thans senior rechter in de rechtbank Oost-Brabant, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 15 maart 2018;

Openbaar Ministerie

KB van 22 februari 2018

benoeming van mr. H.A.C. Banning, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 maart 2018;

benoeming van mr. T. de Jong, thans advocaat-generaal, tot senior advocaat-generaal bij het ressortsparket met als datum van indiensttreding 1 maart 2018;

benoeming van mr. C. Molle, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

benoeming van mr. F.A.M. Pommer, thans senior officier, tot advocaat-generaal bij het ressortsparket met als datum van indiensttreding 1 maart 2018.

Rechtspraak

KB van 14 februari 2018

met ingang van 1 april 2018 is aan mr. M. Moussault, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van raadsheer in het gerechtshof Den Haag;

met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. M.J. Smit, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior rechter A in de rechtbank Noord-Holland;

met ingang van 1 mei 2018 is aan mr. T.L. de Vries, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep;

KB van 22 februari 2018

met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. J.M. Brandenburg, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch;

met ingang van 1 september 2018 is aan mr. W. ten Cate, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Den Haag;

met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. D.J. Cohen Tervaert, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank Amsterdam;

met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch;

met ingang van 1 maart 2018 is aan mr. A.C. Terwiel-Kuneman, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank Noord-Holland;

met ingang van 1 april 2018 is aan mr. L. Verheij, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van voorzitter van het bestuur en uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof De Haag;

met ingang van 18 januari 2018 is aan mr. R. de Vreede, met toepassing van artikel 46i lid 5 Wrra, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank Rotterdam;

Openbaar Ministerie

KB van 12 maart 2018

met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. A.C. van der Schans, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat-generaal;

met ingang van 1 april 2018 is aan mr. A.A. van Waveren, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van officier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland.

Top