03 2018

Inleiding van de redactie

Inleiding op de volgende 3 artikelen

De strafkamer van het hof Leeuwarden heeft op 25 februari 1943 een historisch arrest gewezen. De zaak betrof een man die werd verdacht van het stelen van een geldbedrag van zijn zus en zwager. Het hof veroordeelde hem voor diefstal. Omdat het de betrokken raadsheren echter bekend was dat in strafkamp Erika te Ommen op gruwelijke wijze straffen ten uitvoer werden gelegd, werd de veroordeelde ‘om des gewetens wille’ slechts een gevangenisstraf opgelegd gelijk aan de duur van zijn voorlopige hechtenis. De Duitse bezetter heeft de betrokken raadsheren hierom uit hun ambt ontslagen.

Inleiding op de volgende 3 artikelen

Ter herinnering aan dit arrest is op 10 maart 2018 in het paleis van justitie van het hof Arnhem-Leeuwarden een conferentie gehouden. De sprekers op dit congres hebben aandacht besteed aan de dilemma’s van de rechtspraktijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook is een praktische vertaalslag naar het heden gemaakt. In dit nummer van Trema treft u drie voordrachten aan die zijn gehouden op dit congres.

Bron: hof Arnhem-Leeuwarden

Top