02 2018

Personalia
februari 2018

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 15 januari 2018
benoeming van mr. H.E. Goedegebuur, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 15 januari 2018
benoeming van mr. H. Lagas, thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tevens raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep, tot raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 15 januari 2018
benoeming van mr. H. Benek, thans rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tevens raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep, tot raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 15 januari 2018
benoeming van mr. D. Osmić, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Limburg, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 22 januari 2018
benoeming van mrs. V.G.T. van Emstede, J.J. Janssen en S.M.J. Korthuis-Becks, allen thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 22 januari 2018
benoeming van mr. V.P.K. van Rosmalen, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Overijssel, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 25 december 2017;

KB van 22 januari 2018
benoeming van mr. K. van Vlimmeren-van Ommen, thans rechter in de rechtbank Gelderland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;

KB van 22 januari 2018
benoeming van mr. T.M.L. Wolters, thans raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot senior rechter in de rechtbank Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;

KB van 22 januari 2018
benoeming van mr. C.A.J. van Yperen, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 24 januari 2018
benoeming van mr. J.A. van Dorp, thans rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

KB van 24 januari 2018
benoeming van mr. L.B.M. Klein Tank, thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, tot raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 maart 2018;

KB van 24 januari 2018
benoeming van mr. J.J. Maarleveld, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 13 maart 2018;

KB van 24 januari 2018
benoeming van mr. M.J.C. Pieters, thans rechter in de rechtbank Gelderland, tot raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 juli 2018;

KB van 24 januari 2018
benoeming van mrs. F.M. Bus, P.M. Finking, D.R. Glass, V.J. de Haan, M.C. Ritsema van Eck-van Drempt, M. Rootring, E.A.W. Schippers en G.H.M. Smelt, allen thans rechter in de rechtbank Den Haag, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 24 januari 2018
benoeming van mrs. R.S. van Coevorden, A.S.I. van Delden, J.J. van der Helm, J.A. van Kempen, S.J. Schaafsma, J.W. Wabeke en A.E.A.M. van Waesberghe, allen thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot senior raadsheer in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;

KB van 1 februari 2018
benoeming van mr. B. Bastein, thans senior rechter in de rechtbank Den Haag, tot raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

KB van 1 februari 2018
benoeming van mr. H.J. Idzenga, thans rechter in de rechtbank Noord-Nederland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 november 2017;

KB van 1 februari 2018
benoeming van mr. J.I. de Vreese-Roos, thans senior rechter in de rechtbank Noord-Holland, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 14 mei 2018;

KB van 5 februari 2018
benoeming van mr. L. Daum, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

KB van 5 februari 2018
benoeming van mr. E.M. Havik, thans rechter in de rechtbank Rotterdam, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;

Openbaar Ministerie

KB van 7 december 2017
benoeming van mr. A.C. Maan, thans hoofdofficier van justitie bij het parket in eerste aanleg van Sint Maarten, tot senior officier van justitie A bij het arrondissementsparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 22 januari 2018
benoeming van mr. A.J.M. Clarijs, thans senior officier van justitie, tot advocaat-generaal bij het ressortsparket met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;

KB van 22 januari 2018
benoeming van mr. K.J.R. van Halderen, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;

KB van 22 januari 2018
benoeming van mr. M.C. Hartman, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;

KB van 2 februari 2018
benoeming van mr. A.M. Ariese, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 april 2018;

KB van 2 februari 2018
benoeming van mr. C.J. Kroon, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 februari 2018.

Rechtspraak

KB van 24 januari 2018
met ingang van 1 juni 2018 is aan mr. J.C.G. Leijten, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter A in de rechtbank Noord-Nederland;

KB van 1 februari 2018
met ingang van 1 februari 2018 is aan mr. M.A. Goslings, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam;

KB van 5 februari 2018
met ingang van 1 mei 2018 is aan mr. R.J. ter Kuile, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Den Haag;

KB van 5 februari 2018
met ingang van 1 juli 2018 is aan mr. F.G.P.M. Spreuwenberg, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant;

Openbaar Ministerie

KB van 7 december 2017
met ingang van 1 januari 2018 is aan mr. A.C. Maan, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdofficier van justitie bij het parket in eerste aanleg van Sint Maarten.

Top