01 2018

Personalia
januari 2018

Personalia

Mutaties rechterlijke macht

In de rubriek ‘Personalia’ worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB’s van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.

Rechtspraak

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. drs. G.M. Boekhoudt, thans senior rechter in de rechtbank Amsterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 oktober 2017; 

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. F. Damsteegt-Molier, thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot senior rechter in de rechtbank Rotterdam met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. P. de Haan, thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot senior rechter in de rechtbank Den Haag met als datum van indiensttreding 1 december 2017;

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. F.A. Hut, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 28 november 2017;  

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. I.C. Kranenburg, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 oktober 2017;  

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. R. van den Munckhof, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 oktober 2017;  

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. F.M.S. Requisizione, thans rechter in de rechtbank Amsterdam, tot senior rechter in de rechtbank Oost-Brabant met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. M.C. Schenkeveld, thans rechter in de rechtbank Noord-Holland, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 oktober 2017;  

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. H.AE. Uniken Venema, thans senior rechter A in de rechtbank Midden-Nederland, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, tot senior raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 10 november 2017;  

KB van 10 november 2017
benoeming van mr. H.J. Vetter, thans raadsheer in het gerechtshof Den Haag, tot senior rechter in de rechtbank Den Haag met als datum van indiensttreding 1 januari 2018; 

KB van 13 november 2017
benoeming van mr. R. Bootsma, thans rechter in de rechtbank Noord-Nederland, tot senior rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 april 2017;

KB van 13 november 2017
benoeming van mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, thans senior rechter in de rechtbank Rotterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 december 2017;  

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. R.A. Boon, thans senior rechter in de rechtbank Gelderland, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

 KB van 21 november 2017
benoeming van mr. T. Dopheide, thans rechter in opleiding, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. M.M.L. Goofers, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 7 januari 2018;

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. drs. A.E. Keulemans, thans senior rechter in de rechtbank Noord-Holland, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;    

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. I. Linssen, thans senior rechter in de rechtbank Gelderland, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 maart 2018;  

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. J. Smit, thans senior rechter in de rechtbank Noord-Nederland, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. M.H.F. van Vugt, thans senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 maart 2018;  

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. J.U.M. van der Werff, thans raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tot raadsheer in dat gerechtshof met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. E.J. Zuijdweg, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 29 januari 2018;  

KB van 11 december 2017
benoeming van mr. E.M.J. Brink, thans senior rechter in de rechtbank Noord-Nederland, tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 11 december 2017
benoeming van mr. drs. M.J. Grapperhaus, thans senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;

KB van 11 december 2017
benoeming van mr. drs. D.C. Laagland, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 4 december 2017;  

KB van 12 december 2017
benoeming van mr. S.H.M. van der Heiden, thans rechter in de rechtbank Midden-Nederland, tot raadsheer in het gerechtshof Den Haag met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 12 december 2017
benoeming van mr. S. Mac Donald, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 6 februari 2018;  

KB van 12 december 2017
benoeming van mr. S. Zwarts, thans gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Nederland, tot rechter in dat gerecht met als datum van indiensttreding 26 december 2017;  

Openbaar Ministerie

KB van 21 november 2017
benoeming van mrs. W.S. KoornJ.M. StadM.S. de Waard en E.J.M. de Wild, allen thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementparket Oost-Nederland met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;   

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. R.N. Refos, thans substituut officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementparket Amsterdam met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 21 november 2017
benoeming van mr. A.A. Vroombaut, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementparket Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding 1 december 2017;  

KB van 7 december 2017
benoeming van mr. A.G. Janssen, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het landelijk parket met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;

KB van 7 december 2017
benoeming van mr. L. Lübbers, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementparket Noord-Nederland met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 7 december 2017
benoeming van mr. C. Rijnaarts, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;  

KB van 7 december 2017
benoeming van mr. H.J.J. Talsma, thans officier van justitie, tot senior officier van justitie bij het landelijk parket met als datum van indiensttreding 1 januari 2018;   

KB van 21 december 2017
benoeming van mr. J.A. Buitenhuis, thans coördinerend/specialistisch adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, tot officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag met als datum van indiensttreding 1 februari 2018;  

KB van 21 december 2017
benoeming van mr. S.B.C. Nicolaes, thans plaatsvervangend officier van justitie, tot officier van justitie bij het arrondissementparket Zeeland-West-Brabant met als datum van indiensttreding 1 februari 2018; 

Rechtspraak

KB van 10 november 2017
met ingang van 1 december 2017 is aan jhr. mr. W.E.M. van Nispen tot Sevenaer, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het gerechtshof Amsterdam;  

KB van 10 november 2017
met ingang van 1 maart 2018 is aan mr. P. Poutochkine, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Den Haag;

KB van 10 november 2017
met ingang van 1 februari 2018 is aan mr. A.A. Rijperman, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag;

KB van 13 november 2017
met ingang van 1 november 2017 is aan mr. P.A.M. Hoek, wegens het bereiken van de wettelijk gestelde leeftijd, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in het gerechtshof Amsterdam;  

KB van 13 november 2017
met ingang van 1 januari 2018 is aan mr. D.J. Keur, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

KB van 11 december 2017
met ingang van 1 maart 2018 is aan mr. drs. P.J.H. van Dellen, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Oost-Brabant;  

KB van 12 december 2017
met ingang van 1 februari 2018 is aan mr. C.E. Heyning-Huydecoper, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank Noord-Holland;  

KB van 12 december 2017
met ingang van 19 januari 2018 is aan mr. A.M. Koolen-Zwijnenburg, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank Noord-Holland;  

KB van 12 december 2017
met ingang van 1 januari 2018 is aan mr. A.C.M. Rutten, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Noord-Holland;

KB van 19 december 2017
met ingang van 1 december 2017 is aan mr. drs. D.A. Verburg, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland;

Openbaar Ministerie

KB van 21 november 2017
met ingang van 1 januari 2018 is aan mr. J.F. Severs, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland;  

KB van 21 november 2017
met ingang van 1 juni 2018 is aan mr. A.J. de Veer, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van advocaat-generaal bij het ressortsparket ’s-Hertogenbosch.  

Top